Thursday, March 4, 2010

HOCKEY

सगळे ध्यानचंद पुत्र कुठे आहेत ?
खुप हुशार ANI यशस्वी KHELADU असताना स्पेन कडून का शीकावे लागते ?

राजकारण , पैसे , क्रिकेट की काय ?


शुभम भवतु
MISHA